Background Image

Stress

Job-linjen tilbyder en hurtig, individuel og håndholdt indsats for sygemeldte med stress (...og angst)

Om os Kontakt os

Vi ved, at vores indsats virker!

Job-linjen tilbyder en hurtig, individuel og håndholdt indsats for sygemeldte med stress (...og angst) - eller personer med begyndende stress-symptomer.

Job-linjen har ansatte, fordelt i hele Danmark, som har stor kompetence og erfaring i stress-håndtering.

Som led i arbejdsfastholdelse, herunder generel afklaring, har Job-linjen fra 2005 gennemført mere end 5000 individuelle forløb, hvoraf ca. 50% har været relateret til problematikker omkring stress.

Eksempler på hvad vi kan gøre:

 • Job-linjen tilbyder en hurtig, individuel og håndholdt indsats, både forebyggende ved f.eks. begyndende stress-symptomer - og hvis medarbejderen ér blevet syg.

 • Vi støtter processen, så medarbejderen hurtigst og bedst muligt kommer tilbage til arbejdet - dvs. under hensyntagen til såvel helbredssituation som arbejdspladsens forhold.

 • Vi arbejder med at mobilisere ressourcer og vi sikrer progression.

 • Vi har fokus på at der oparbejdes gode arbejdsvaner og pause-strategier, stabilitet og robusthed for at sikre en holdbar tilbagevenden, dvs. undgå tilbagefald.

 • Vi arbejder med stress-reduktion - og har fokus på hele livssituationen.

 • Vi sikrer arbejdsfastholdelse eller alternativ, hvis andet ikke er muligt, finder nye beskæftigelsesveje.

Hvorfor er vores indsats nødvendig?

 • Vi ved hvilken indsats f.eks. stressramte har brug for, dvs. at der bl.a. er behov for støtte til struktur, overblik, håndtering af opgaveløsning og samarbejdsrelationer.

 • Vi sætter fokus på, hvor de konkrete udfordringer er - og hvor støtten skal sættes ind.

 • Som sygemeldt er der mange ting man skal handle på, hvilket er en stor belastning, når man er sygemeldt med f.eks. stress. Mange tilfælde har vist, at den helbreds-mæssige tilstand forværres af denne ekstra belastning.

 • Vi er den koordinerende funktion i ovenstående proces, så den sygemeldte kan bruge kræfterne på "....at blive rask".

 • Vores erfaring viser, at når en sygemeldt får tildelt en personlig guide fra Job-linjen, som kan medvirke til at skabe ro og overblik over "situationen", så skabes de bedste forudsætninger for progression og raskmelding.

Hvordan gør vi:

 • Så snart I bliver opmærksomme på "stress-problemet" så kontakter I medarbejderen - og dernæst Job-linjen, som herefter "rykker ud" til kunden med (meget) kort varsel.

 • Vi besøger den stressramte i hjemmet og skaber tryghed og overblik over situationen, både for kunden, dennes nærmeste og for jer.

 • Fokus er at udarbejde en realistisk plan for at vende tilbage til arbejdet. Hvis ikke medarbejderen er sygemeldt, så vil fokus være forebyggelse i forhold til at reducere stressbelastninger.

 • Igennem arbejdet med stress-ramte igennem mange år, så ved vi hvad der skal til.

 • På baggrund af mødet/hjemmebesøget laver vi en skriftlig tilbagemelding til jer, med vores bedste bud på, hvad der optimalt skal til i den konkrete stress-situation.

 • Vores erfaring siger, at når den sygemeldte får tildelt en personlig guide – som kan medvirke til at skabe ro og overblik over "situationen", herunder orientere om diverse regler i forbindelse med at være syg - så skabes de bedste forudsætninger for progression.