Background Image

Forsikring

Job-linjens målsætning:

Job-linjens målsætning er at hjælpe forsikringskunder med at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet efter helbredsmæssige problemer.

Helbredsmæssige problemer kan være som følge af arbejdsskade, ulykke, sygdom o.l.

For dig som forsikringskunde:

Vi hjælper i forhold til din situation, f.eks. i forhold til hvordan du fastholder dit arbejde, eller alternativt finder ud af hvad du så skal. Vi tager altid udgangspunkt i netop din situation – og starter lige præcis der hvor du er. Vi hjælper med at skabe overblik – og vi koordinerer indsatsen sammen med dig.

Eksempler på hvad vi kan gøre:

  • Job-linjen tilbyder en hurtig, individuel og håndholdt indsats, både forebyggende ved f.eks. begyndende stress-symptomer - og hvis medarbejderen ér blevet syg.

  • Vi støtter processen, så medarbejderen hurtigst og bedst muligt kommer tilbage til arbejdet - dvs. under hensyntagen til såvel helbredssituation som arbejdspladsens forhold.

  • Vi arbejder med at mobilisere ressourcer og vi sikrer progression.

  • Vi har fokus på at der oparbejdes gode arbejdsvaner og pause-strategier, stabilitet og robusthed for at sikre en holdbar tilbagevenden, dvs. undgå tilbagefald.

  • Vi arbejder med stress-reduktion - og har fokus på hele livssituationen.

  • Vi sikrer arbejdsfastholdelse eller alternativ, hvis andet ikke er muligt, finder nye beskæftigelsesveje.