Background Image

Hvem er vi?

Fyn

Carsten Eggert Poulsen

Direktør & konsulent
| |

Uddannelse: Socialrådgiver (1993), Merkonom - organisationslinjen (1998). Diplomuddannelse i ledelse (2005). Uddannelse i psykologisk salg (2006). Certificeret i profilværktøjet "Enneagram" (2006). Coach-uddannelse (2009).

Erfaring: 1987-1993: Ansættelse v. CentroGlas, en mellemstor produktionsvirksomhed. 1993-2002: Job-konsulent v. RevaFyn, Fyns Amt. 2002-2007: Socialfaglig koordinator & souschef v. RevaFyn, Fyns Amt med diverse udviklings- og ledelses-opgaver. 2004: Medudvikler af "Diplomuddannelsen i beskæftigelse". 2005: Etablerer Job-linjen. Den 18.09. 2006 etableres Job-linjens ApS, hvor jeg siden har været direktør og konsulent.

Tlf.nr.: 2260 1340

E-mail: cp@job-linjen.com

Per Sørensen

Faglig chef (socialrådgiver)
| |

Uddannelse: Udlært skibsbygger på Lindøværftet (1986), uddannet socialrådgiver (1993). Certificeret i Enneagram profilværktøj (2007). Uddannelse i coaching(2010).

Erfaring: Indtil 1990 arbejdet som bl.a. skibsbygger og som sælger. 1993-1994 tilknyttet ungdomsteam i Esbjerg. 1994-1998: Beskæftigelsesprojekter for unge efter konsekvens-pædagogiske metoder. 1998-2000: Tilknyttet projekter for sygemeldte i Ribe amt. 2000-2004: Behandlingsleder og kommunekonsulent v. Ribe amt. 2004-2006: Socialrådgiverjob-konsulent v. RevaFyn. 2006: Socialfaglig konsulent på Job-linjen ApS. 2012: Faglig chef (socialrådgiver), Job-linjen ApS.

Tlf.nr.: 3084 2450

E-mail: ps@job-linjen.com

Helle Pihl Storm

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense (Jan. 1994). Supervisions uddannelse på Den Sociale Højskole i Odense 1996, Praktikvejleder uddannelsen på Den sociale Højskole i Odense 1998, Tværfaglig Diplomuddannelse på Den Sociale Højskole i Odense 2003, Diplomuddannelse i Uddannelse, Erhvervs og Karrierevejledning 2011-2012 (Har taget 3 obligatoriske moduler; Vejledning/vejleder, Vejledning/individ og Vejledning/samfund samt et valgmodul; Vejledning i gennemførelse af ungdomsuddannelse).

Erfaring: Januar 1994 - april 1994, ansat i Holbæk kommunes visitationsafdeling. Maj 1994 - september 1996; Ansat som socialrådgiver i den Frie Kriminalforsorg, afdelingen på Fyn. September 1996 - september 2004, ansat i Fyns Amts Behandlingscenter - Ungeafdeling. September 2004 - maj 2008, ansat under Fyns Amt, på OUH hvor jeg var med til at etablere deres Familiecenter for sårbare gravide og deres familier. Maj 2008 - maj 2012, ansat under Region Syddanmark på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning hvor jeg var specialkonsulent for hørehæmmede og døvblevne med speciale i beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Februar 2012, ansat som socialrådgiver ved Job-linjen i Odense. Jeg har i årene 2008-2012 undervist på Syddansk Universitet, hvor jeg har undervist audiologopæd studerende i social lovgivning og muligheder på arbejdsmarkedet når man har en funktionsnedsættelse.

Tlf.nr.: 2164 3821

E-mail: hps@job-linjen.com

Anthony Kierklo

Administration/økonomi
| |

Uddannelse: Akademimerkonom (2000).

Erfaring: Investeringsrådgiver, Corporate Development International, Bruxelles (1991-94), Selvstændig eksportrådgiver 1995-2005, Import/eksport, Lindberg A/S (2005-06), Adm. direktør, Totalentrepriser Polska (2007-09). Ansat v. Job-linjen oktober 2013.

Tlf.nr.: XXXX XXXX

E-mail: ak@job-linjen.com

Helle Hansen

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 2000-2003 Uddannet socialrådgiver fra Den sociale Højskole i Esbjerg

Erfaring: 2003-2004 Socialrådgiver i Team Erhverv under Bjergsted og Hvidebæk Kommuner, hvor jeg arbejdede med sygedagpengesager herunder arbejdsfastholdelse samt afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension. 2004-2007 Socialrådgiver i Sygedagpengeafdelingen i Odense Kommune, hvor jeg arbejdede med de længerevarende sygedagpengesager herunder arbejdsfastholdelse samt afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension 2007-2011 Socialrådgiver i Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Nordfyn, hvor jeg arbejdede med de længerevarende sygedagpengesager herunder arbejdsfastholdelse samt afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension. 2011-2012 Faglig konsulent/Personsagsbehandler (barselsvikariat) i BUPL Fyn, hvor jeg arbejdede med arbejdsfastholdelse af sygdomsramte pædagoger, herunder samarbejde med arbejdsgivere, læger og jobcentre samt undervisning af tillidsvalgte i regler og muligheder omkring sygdom og arbejdsfastholdelse. Jeg arbejdede desuden med sagsbehandling og forhandlinger af ansættelsesretlige sager omkring afskedigelser, fratrædelsesaftaler og disciplinærsager. 2012-2015 Socialrådgiver i Jobcenter Nordfyn, hvor jeg arbejdede med længerevarende sygedagpengesager, herunder arbejdsfastholdelse samt afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension 2015-2019 Faglig konsulent/Personsagsbehandler i BUPL Fyn, hvor jeg arbejdede med arbejdsfastholdelse af sygdomsramte pædagoger, herunder samarbejde med arbejdsgivere, læger og jobcentre samt undervisning af tillidsvalgte i regler og muligheder omkring sygdom og arbejdsfastholdelse. Jeg arbejdede desuden med sagsbehandling og forhandlinger af ansættelsesretlige sager omkring afskedigelser, fratrædelsesaftaler og disciplinærsager. 2019 - Socialrådgiver ved Job-linjen

Tlf.nr.: 2164 3822

E-mail: hh@job-linjen.com

Sjælland

Christina Jensen

Rådgiver & faglig koordinator
| |

Uddannelse: Cand. techn. soc. fra Roskilde Universitetscenter, med speciale i arbejdsfastholdelse, arbejdsliv og arbejdsmiliø (1999), cetificeret projektleder (Dansk Projektledelse), kursus gennem Implement (2010), Apprecialtive Inquiry, Peter Lang (2006), Systemisk grunduddannelse, afholdt af arbejdspsykolog Irene Andersen (2000).

Erfaring: 2013 starter som rådgiver i Job-Linjen, rådgiver i F 86, under Jobcenterer Frederiksberg(2012), Specialkonsulent i HR-afdelingen i Københavns kommune, projekt om Fastholdelse på tværs(2009-2011), TeamAktiv, konsulent, virksomheds- samt medarbejderrådgivning, (2007-2009), Center for Arbejdsfastholdelse, konsulent i fastholdelse, projektledelse af: Mentor på Tværs, Trivsels- og nærværksprojekt (Herlev Amtssygehus), senioren som strategisk ressourse(Nordsjællands hospital) (2004-2007), Rambøll Mangement, projektleder for projekt "Privatformidling af fleksjob" (2002-2003), Konsulent/kordinator i A-teamet/Revacenteret København(1999-2002).

Tlf.nr.: 2449 3804

E-mail: cj@job-linjen.com

Janni Holt

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Uddannet socialrådgiver 1998, Den sociale Højskole i Århus.

Erfaring: 2012 konsulent for Job-linjen. 2012Konfliktmægler for politiet. Siden 2010 konsulent for Falck Healthcare og Kompetenceporten med projektudvikling indenfor sygedagpenge og revalidering. Herudover ansættelse indenfor sygedagpenge, revalidering, fleksjob og pension i flere jobcentre samt beskæftiget indenfor voksenområdet med psykiatri og misbrug. 2012 Socialrådgiver Job-linjen.

Tlf.nr.: 4273 1223

E-mail: jh@job-linjen.com

Jeanne Gjelsø Schnipper

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København (2004). Praktikvejlederuddannelse (2012). SU-uddannelse (2010). Matchmodelkursus (2010). TR-uddannelse (2009). Coaching – 20 lektioner (2009).

Erfaring: 2004-2007 Rødovre Kommune. Socialrådgiver i opfølgningsgruppen/sygedagpenge. Opfølgning på sygedagpengesager, revalideringssager og fleksjobsager. Afklaring af arbejdsevne samt indstilling til relevante tilbud. Samarbejde med eksterne og interne aktører, samt kontakt til arbejdsgivere. 2008-2014 Tillidsmand, for ca. 50 medlemmer. Jeg var formand for socialrådgiverklubben, samt for bestyrelsen for socialrådgiverklubben. Jeg var desuden medlem af det lokale samarbejdsudvalg, hovedsamarbejdsudvalget samt det centrale samarbejdsudvalg. 2007-2014 Tårnby Kommune. Sagsbehandling ift. borgere med problemer ud over ledighed, mhp. ressourceudvikling og afklaring ift. muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I de første år, også opfølgning på revalideringssager og ledige fleksjobberettigede. Marts 2014 Socialrådgiver v. Job-linjen.

Tlf.nr.: 3045 6340

E-mail: jgs@job-linjen.com

Susanne Lindhardt

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København (2005). ISU certifikat med brug af ISU aftalemodel - fokus på motivation/coaching samt en bred og dyb afklaring af den enkeltes kompetencer, potentialer og problemer med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet (August-december 2012). Kursusforløb: Vellykket beskæftigelsesindsats for personer med erhvervet hjerneskade 28 undervisningstimer samt afsluttet praksisopgave (efterår 2013). 2016: Stress coach.

Erfaring: 2005 til 2012 Brøndby Kommune. Socialrådgiver i Sygedagpengeafdelingen med opfølgning i sygedagpengesager, herunder udredning i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension samt arbejdsfastholdelse. Samarbejde med eksterne og interne aktører, samt kontakt til arbejdsgivere. Herudover projektansvarlig for idèudvikling, etablering og undervisning af et aktivt tilbud for depressionsramte sygedagpengemodtagere i samarbejde med Psykiatrifonden. 2012 til 2014: Jobcenter Lolland. Socialrådgiver i Team Sygedagpenge og Fleks. Fleksjob afdelingen, hvor målgruppen er personer med nedsat funktionsevne enten fysisk, psykisk og/eller socialt. Jeg overgik ret hurtigt til en stilling som innovationsmedarbejder og blev inddraget i akutindsatsen i forbindelse med personer der var i fare for udfald af dagpengesystemet. Disse borgere havde markante helbredsmæssige og sociale begrænsninger og udfordringen var at finde ressourcerne frem og arbejde videre mod opkvalificering eller uddannelse/revalidering. Fra 1. april 2014 ansat v. Job-linjen ApS.

Tlf.nr.: 3052 5302

E-mail: sli@job-linjen.com

Trine Ekwall

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Socialrådgiver fra den Sociale Højskole i København (januar 2008)
Kurser: Grundkursus og overbygningskurset job og handicap (2015 og 2016), styrket borgerkontakt (2015 og 2018), konflikthåndtering samt forebyggelse af vold og trusler (2016), første modul på diplom i beskæftigelse (2019)

Erfaring: I perioden 2008-2011 arbejdede jeg som socialrådgiver sygedagpengeafdelingen i Roskilde kommune.
I 2011-2015 var jeg ansat som socialrådgiver på voksenspecialområdet i Holbæk kommune, her var jeg også tillidsvalgt for socialrådgiverne på handicap og psykiatriområdet samt misbrugscenteret. Derudover var jeg praktikvejleder for socialrådgiverstuderende.
I 2015-2018 arbejdede jeg som socialrådgiver på beskæftigelsesområdet i Høje Tåstrup kommune. Jeg var fastholdelseskonsulent og nøgleperson på handicapområdet, mødeleder på rehabiliteringsteamet og myndighed indenfor fleksjob og de handicapkompenserende ordninger.
I 2018-2020 var jeg ansat som repræsentant for beskæftigelsesområdet og mødeleder i Københavns kommunes tværfaglige rehabiliteringsteam.
I 2020- 2022 arbejdede jeg i Egedal kommune, som fastholdelseskonsulent.
Fra d.1. april 2022 ansat i Job-linjen

Tlf.nr.: 2172 9771

E-mail: te@job-linjen.com

Lone Weidekamp

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 2019 - Certificeret Master Stresscoach v/Bjarne Toftegård
Diverse kurser omkring Smertehåndtering, hjernerystelser og senfølger.
2011 - Lederuddannelse i Systemisk ledelse via Attractor
1989 - Socialfaglig Rådgiver/Kommunom fra Københavns Kommune

Erfaring: 1985-1991: Socialfaglig Rådgiver i Københavns Kommune. Sagsbehandling indenfor forskellige lovgivninger.
1991-2006: Socialfaglig Rådgiver og Socialkoordinator i Allerød Kommune. Etablering af støtte og indsatser til borgere med psykiske udfordringer og borgere med misbrug og særlig udsatte.
2006-2008: Erhvervskonsulent på Reva Trollesbro. Etablering af praktikker og Afklaring af funktionsevne ift. Arbejde rettet mod ordinær beskæftigelse, fleksjob og førtidspension.
2008-2021: Socialfaglig Rådgiver, Faglig Koordinator og Teamleder hos KIApro. Fokus på støtte til arbejdsfastholdelse og afklaring af funktionsevne ift. Arbejde rettet mod ordinær beskæftigelse, fleksjob og førtidspension. Teamleder og faglig koordinator for tværfagligt sundhedspersonale.
2021-2023: Underviser, Mentor og Jobformidler i Fredensborg Kommune. Gruppeundervisning og individuelle forløb omkring stresshåndtering. Mentor og Jobformidler med fokus på arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
2023: Ansat hos Job-Linjen

Tlf.nr.: 2142 8827

E-mail: lw@job-linjen.com

Jylland

Anke Fey Tonnensen

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 1990 Socialrådgiver DSH Esbjerg, 1997 Praktikvejleder uddannelse.

Erfaring: 1990 Hjemme-hos-socialrådgiver Esbjerg kommune, 1991-92 Socialrådgiver Børn og unge i Ølgod kommune, 1991-92 Hjemmekonsulent i flygtningeprojekt i Ølgod kommune, 1992-93 Socialrådgiver Børn og unge i Grindsted kommune, 1993-95 Socialrådgiver Pensionsafdeling/Handicap Grindsted kommune, 1995-96 Jordomrejse, 1996-2006 Socialrådgiver Pensionsafdeling/Handicap Grindsted kommune, 2007-13 Socialrådgiver Voksenafd. Billund kommune, 2013 Socialrådgiver Job-linjen.

Tlf.nr.: 2449 3096

E-mail: at@job-linjen.com

Linda List Skov

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Socialrådgiver ved DSH Esbjerg (2009), Voksenpædagogisk grundkursus (2011), Det lokale beskæftigelsesråds mentoruddannelse (2012), Uddannet arbejdsmiljørepræsentant ved Esbjerg Kommune (2013), Coachuddannelse - akademisk coachmodul, Coaching i organisationer (2013).

Erfaring: Myndighedsrådgiver ved sygedagpengeafdeling, Esbjerg Kommune (2009), Erhvervskonsulent ved Jobkonsortiet, Esbjerg (2009-2011), Uddannelses- og beskæftigelsesvejleder og socialrådgiver ved Familiens Hus, Esbjerg (2011 - 2014), Socialrådgiver ved Job-linjen ApS (2014).

Tlf.nr.: 2172 9705

E-mail: lls@job-linjen.com

Marianne Kortbek Kvejborg

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 2002 uddannet socialrådgiver på Den Sociale Højskole i Odense.

Erfaring: Februar – august 2002 ansat i vikariat i Børn & Unge afdelingen ved Horsens kommune. 2002 – 2003 ansat som socialrådgiver i tidsbegrænset fast stilling ved Jelling Kommune, som ekstra indsats på sygedagpenge området. Den primære arbejdsopgave var at nedbringe antallet af sygedagpenge sager, som havde overskredet de 52 uger. 2004 – 2008 ansat som socialrådgiver ved Kriminalforsorgen ved Statsfængslet Møgelkær. Januar 2009 – oktober 2009 ansat ved Falck Healthcare i pilotprojekt ved Randers Kommune med fokus på at nedbringe sygefraværet for Randers Kommunes ansattes. 2009 – 2014 ansat ved Falck Healthcare ”Langvarig Sygefravær” hvor jeg arbejdede med forsikringssager, hvor forsikringstagere var ramt af langvarigt sygefravær og hvor jeg gennem samarbejde med den sygemeldte, jobcentre, arbejdsgiver mfl. arbejdede med arbejdsmarkeds rettede tiltag. Februar 2014 ansat ved Job-linjen.

Tlf.nr.: 3054 8269

E-mail: mkk@job-linjen.com

Malene Nyholm Frederiksen

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 2002: Uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet.
2011: Kursusforløb med coach og psykoterapeut Christina B. Jagd med fokus på den ressourceorientererede samtale.
2016: Stress coach.
2020-21: Personligt lederskab - 1-årig MasterCoach uddannelse ved Kursusvirksomheden Bladbjerg Kibsgaard.
2022: Efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved Bladbjerg Kibsgaard.
2023: StressSpecialist. En overbygning på Personligt lederskab 1-årig MasterCoach ved Bladbjerg Kibsgaard.

Erfaring: 2002 – 2004: Socialrådgiver i Skørping Kommune (kontanthjælp, revalidering, fleksjob og pension), 2004 – 2014: Socialrådgiver i Aalborg Kommune – i denne ansættelse først 2 år med kontanthjælps- og revalideringsområdet samt udredning til fleksjob og pension. Efterfølgende rådgiver på sygedagpengeområdet i flere år. I 2010 den ene af to rådgivere i Profilteam, hvor formålet var udarbejdelse af ressourceprofiler med sygemeldte borgere. Herefter igen myndighedsrådgiver i forhold til sygedagpengesager. 2012-13: Tidsbegrænset stilling i projekt ”Brug for Alle” - en del af et tværfagligt team, som afholdt fællessamtaler med kontanthjælpsmodtagere med henblik på at anbefale handlemuligheder og plan for disse borgere, herunder afdække borgerens beskæftigelsespotentiale. Efter denne stilling igen rådgiver i sygedagpengeafdeling, med fokus på udredning og afklaring af længerevarende sygemeldte borgere herunder fastholdelse på arbejdspladser. Senest også koordinerende sagsbehandler i jobafklaringsforløbssager. 2015: Ansat ved Joblinjen.

Tlf.nr.: 2138 2096

E-mail: mnf@job-linjen.com

Betje Abildgaard

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: 1999: Uddannet pædagog fra Skipper Clement Seminariet i Aalborg.
2009: Uddannelse i kommunikation og Konflikthåndtering
2015: Diplomuddannelsen, Modul i Rehabilitering i Beskæftigelsesindsatsen.
2019: Socialformidler uddannelsen fra VIA University College, Aalborg.
2022: I gang med Life and Business og Stress Coach uddannelse

Erfaring: 1999-2008: Socialpædagogisk arbejde, som primært har bestået i at motivere, støtte, vejlede og formidle ift. børn/unge, forældre og andre fagpersoner.
2008-2009: Rådgiver i Kontanthjælps-teamet, Jobcenter Sydvest, Aalborg (vikariat) med støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, indstilling og godkendelse af fleksjob og førtidspension, revalidering og udarbejdelse af arbejdsevnevurderinger med anvendelse af arbejdsevnemetoden – ressourceprofiler. Afdække borgerens beskæftigelsespotentiale
2009-2010: Rådgiver i Kontanthjælp/visitation, Socialområde Sydvest, Aalborg. (vikariat) Afklaring og indstilling til bostøtte (§85), revalidering og enkeltydelser.
2010-2011: Jobkonsulent, Jobcenter Sydvest, Aalborg (vikariat). Etablering af virksomhedspraktikker for borgere med truet arbejdsevne. Opfølgning med borgerne i virksomhedspraktik. Vejledning og afklaring af kompetencer, ressourcer og barrierer ift. arbejdsmarkedsperspektiv. Undervisning af borgere i Jobklub.
2011-2022: Rådgiver ved Jobcenter Aalborg med fokus på samarbejdet med virksomheder og relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.
November 2022: Ansat ved Job-linjen.

Tlf.nr.: 2148 4772

E-mail: ba@job-linjen.com

Anja Grube Dyssekilde

Socialrådgiver
| |

Uddannelse: Professionsbachelor i pædagogik fra UCL Jelling i 2004
Tværfaglig diplomuddannelse på Den sociale højskole i Odense i 2014
Dansk Mentor certificeret i 2014
Certificeret LS/RNR screener I Statsfængslet Enner Mark
Grundkursus i Den Motiverende Samtale i 2015
Uddannet arbejdsmiljørepræsentant fra Statsfængslet Enner Mark i 2016

Erfaring: 2004 – 2009 Ansat som Socialpædagog på Fuglekær Udviklingscenter, hvor jeg arbejdede med psykisk udviklingshæmmede med tilsyn og forvaringsdomme.
2009 – 2014 Ansat som Virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Vejle, hvor jeg arbejdede med kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Opgaven bestod i at udplacere i praktikker og løntilskud. Afklare arbejdsevnen til evt. revalidering, fleksjob eller pension. Derudover var jeg Virksomhedskonsulent for flere virksomheder i Vejle og omegn og havde i den forbindelse også opsøgende salgsarbejde hvor jeg indgik kontrakter om virksomhedscentre med virksomhederne.
2014 – 2016 Ansat som Casemanager og Socialrådgiver i Statsfængslet Enner Mark. Jeg var ansat til at implementere regerings daværende nyeste resocialiseringsprojekt. Jeg skulle screene alle indsatte og lave en afsoningsplan. Undervise alle ansatte i metoden, afholde konferencer hvor afsoningsplanen blev verificeret.
2016 – 2023 Ansat som beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Hedensted, sygedagpengeafdelingen, Fastholdelsesteamet. Opgaven bestod i at fastholde medarbejdere på deres arbejdsplads, eller afklare deres arbejdsevne til fleksjob eller pension.
2023- Ansat v. Job-linjen ApS

Tlf.nr.: 2483 5212

E-mail: agd@job-linjen.com