Background Image

Persondatapolitik

Job-linjens persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi håndterer dine personlige oplysninger, så vi kan give dig en positiv oplevelse.

Med virkning pr. 25-05-2018 skærper EU kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler de data, de har på dig. De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer dine personlige oplysninger.

Denne persondatapolitik er gældende for alle de oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler på dig som led i dit kundeforhold til os.

Kort beskrivelse af Job-linjens hovedformål: Job-linjen yder socialrådgiverbistand til sygemeldte kunder, f.eks. forsikringskunder med det formål at hjælpe personen tilbage til arbejdsmarkedet. Hjælpen foregår gennem samtale/dialog, rådgivning og deltagelse i relevante møder med f.eks. kommune/jobcenter og arbejdsplads.

Læs venligst vores persondatapolitik til ende for at få en klar forståelse af, hvilke persondata vi behandler, hvordan vi behandler dem, samt hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Gennem samtale/dialog, som foregår hos dig, skaffer socialrådgiveren sig et overblik over din situation, herunder dine muligheder for hurtigst og bedst muligt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Forud for vores første møde har Job-linjens socialrådgiver modtaget dine kontaktoplysninger fra dit forsikringsselskab og evt. fået oplysninger om din aktuelle situation. Desuden indsamler socialrådgiveren selv løbende relevante oplysninger, som føres til journal.

Alle persondata behandles med henblik på at nå målet; at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Job-linjens behandling af persondata relaterer sig til følgende oplysninger:

Personlige oplysninger:
 • • Cpr.nr.
 • • Navn
 • • Adresse
 • • Tlf.nr.
 • • Arbejdsgiveroplysninger
 • • Beskæftigelse
 • • Uddannelse
 • • Lønindtægt
 • • Overenskomst
 • • A-kasse
 • • Fagforening
 • • Stillingsbetegnelse
 • • Bolig
 • • Økonomi
 • • Civilstand
 • • Børn
Helbredsoplysninger:
 • • Sygefravær
 • • Årsag til sygefravær
 • • Lægeattest, helbredserklæring
 • • Journalmateriale fra sygehuse, speciallæger m.v.
 • • Generelle helbredsoplysninger
 • • Behandlingsform/type, (f.eks. psykolog, fysioterapeut) e
Skadeoplysninger:
 • • Skade-/forsikringsnummer
 • • Skadedato
 • • Skadested
 • • Skadebeskrivelse/uheldstype
Hvordan beskytter vi dine informationer?

Dine personlige oplysninger opbevares på et sikret netværk, som kræver adgangskoder, og som kun kan tilgås af et begrænset antal medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt Job-linjens interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

Al elektronisk kommunikation behandles via nedenstående sikre muligheder:

 • • Krypteret mail-korrespondance med digital signatur
 • • e-Boks
 • • Job-linjens interfaceløsning, hvor man sender/modtager sikker post via Job-linjens hjemmeside www.job-linjen.com
Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personlige oplysninger afgivet til Job-linjen videregives til:

 • • Intern administration på Job-linjen af hensyn til intern logistik-styring, fakturering, statistik, kvalitetssikring m.v.
 • • Betroede tredjemænd (læs: forsikringsselskaber). Dette er nødvendigt for at opfylde Job-linjens formål, herunder aftale om servicering af forsikringsselskabets kunder - samt i forbindelse med deres kvalitetssikring etc.
 • • Efter forudgående samtykke fra dig kan oplysninger videregives til øvrige relevante interessenter.

Blandt Job-linjens eksterne forretningspartnere, f.eks. inden for IT-support, ekstern revision m.v. er der lavet databehandleraftaler, der - på samme måde som for Job-linjens eget vedkommende - forpligter disse til at leve op til alle krav i EU-persondataforordningen.

Hvor længe opbevares dine persondata?

Så længe du er i et aktivt kundeforhold, opbevares dine personlige data elektronisk i et sikret serversystem, for at vi kan servicere dig på bedste vis jf. Job-linjens formål.

Når kundeforholdet afsluttes, opbevares dine data i op til 13 måneder, hvorefter alle oplysninger slettes permanent.

Bemærk: Når først dine data er slettede, kan disse ikke genskabes.

Har vi i øvrigt mistanke om datalækage fra Job-linjen eller vores eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder Datatilsynet og dig, blive informeret herom indenfor 72 timer.

Adgang til dine persondata:

Du kan til hver en tid bede om indsigt i de persondata, vi opbevarer på dig.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte den socialrådgiver som du er tilknyttet - eller alternativt direktør Carsten Eggert Poulsen på e-mail:
cp@job-linjen.com

Sagsakterne (journal, div. erklæringer etc.) sendes elektronisk og krypteret til dig inden for 5 hverdage fra anmodningen er modtaget hos os.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til, hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os pr. mail cp@job-linjen.com