Background Image

CSR

For Job-linjen er Corporate Social Responsibility en integreret del af vores tilgang til hinanden og vores samarbejdspartnere.

Om os Kontakt os

I praksis betyder det, at vi internt har en åben dialog omkring alle forhold både i vores virksomhed og privat. Det gør, at vi kan tage vare på os selv og hinanden og derigennem sikre et godt og positivt arbejdsmiljø, hvor f.eks. sygdom bliver håndteret med samtaler og individuelle planer for genoptagelse af arbejdet, samtidigt med at der er stor fokus på de medarbejdere, som er tættest på den sygemeldte.
Som en integreret del af Job-linjens sociale ansvar har vi, ud over medarbejdere ansat på normale vilkår, personer ansat i fleksjob.

I forhold til samarbejdspartnere anlægger Job-linjen den samme tilgang, som vi praktiserer internt. Det betyder, at vi prioriterer et tæt samarbejde med virksomhed og/eller forsikringsselskab, hvor vi tager ansvar for at arbejde helhedsorienteret hen imod det fælles mål en given opgave måtte indeholde.